نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/17
کل خالص ارزش دارائی ها 4,346,224,286,725 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,527,419 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,527,419 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,602,284 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 412,848

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/11/23

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه كاردان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هدف نوين نگر

ضامن نقد شوندگی:

شركت بيمه سامان

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك سامان

مدیران سرمایه گذاری:

علي رحيمي، نسيم السادات موسوي، سميرا خوشنود

حسابرس:

موسسه حسابرسي رهيافت و همكاران