نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/21
کل خالص ارزش دارائی ها 5,014,797,232,666 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 11,543,448 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 11,543,448 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 11,625,502 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 434,428

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/11/23

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه كاردان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هدف نوين نگر

ضامن نقد شوندگی:

شركت بيمه سامان

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك سامان

مدیران سرمایه گذاری:

مجيد عبدالهي نجات، هما ياوري، احسان شكراله بيگي

حسابرس:

موسسه حسابرسي رهيافت و همكاران