بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/01
کل خالص ارزش دارائی ها 163,449,250,913 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,753,992 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,753,992 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,768,778 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 93,187

صندوق سرمایه‌گذاری رشد سامان

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/11/23

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك سامان

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين

ضامن نقد شوندگی:

شركت بيمه سامان

مدیران سرمایه گذاری:

هنريك وسكانيانس اعقان، مجيد عبدالهي نجات، آزاده صبوريان

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها